Codul COR s-a îmbogățit cu 4 noi ocupații, conform Ordinului 1364/2022 și a reorganizat alte 4 ocupații existente

Codul COR

Ordinul 1364/2022 Ministrului Muncii privind modificarea și completarea Clasificării ocupațiilor din România – nivel de ocupație (sase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei și protecției sociale și al președintelui Institutului Național de Statistică nr. 1.832/856/2011 a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 944 din 27 septembrie 2022. Modificarea a intrat în vigoare la data de 27.09.2022 ca urmare a publicării în Monitorul Oficial.

Noi ocupații

Astfel, Clasificarea ocupațiilor din România se completează cu patru noi ocupații începând cu luna septembrie 2022:

  1. Confecționer produse textile – Cod COR 753114;
  2. Lucrător în lăcătușerie mecanică structuri – Cod COR 721436;
  3. Tanatopractor – Cod COR516304;
  4. Terapeut în terapie asistată de animale – Cod COR 226929;

Reorganizare ocupațiilor existente

Pe lângă aceste completări, Ordinul 1364/2022 aduce și alte schimbări care vizează reorganizarea a 4 ocupații existente, respectiv:

  • Se mută ocupația „supraveghetor muzeu” din grupa de bază 9629 „Muncitori cu pregătire elementară neclasificați în grupele de bază anterioare” în grupa de bază 5151 „Personal de supraveghere inclusiv pentru activități de curățenie și întreținere în birouri, hoteluri și alte instituții” la codul 515109.
  • Se mută ocupația „interpret în limbaj mimico-gestual” din grupa de bază 2352 „Instructori-formatori pentru elevi cu nevoi speciale” în grupa de bază 2643 Traducători, interpreți și alți lingviști” la codul 264316 și se redenumește ca „interpret al limbajului mimico-gestual”.
  • Se mută ocupația „auditor în domeniul siguranței alimentare” din grupa de bază 3257 „Inspectori în domeniul protecției mediului și sănătății ocupaționale, asimilați” în grupa de bază 2263 „Specialiști în domeniul mediului și al igienei și sănătății ocupaționale” la codul 226311.
  • Se mută ocupația „manager în domeniul siguranței alimentare” din grupa de bază 3257 „Inspectori în domeniul protecției mediului și sănătății ocupaționale, asimilați” în grupa de bază 2263 „Specialiști în domeniul mediului și al igienei și sănătății ocupaționale” la codul 226312.

Sursa foto www.freepik.com

Meniu