Deducerea limitată la impozitul pe venit pentru angajații care își plătesc singuri abonamentele de sport este posibilă și dacă acestea sunt pentru persoane întreținute de salariați

Deducerea limitată la impozitul pe venit

În luna Ianuarie 2023 a fost introdusă o facilitate fiscală pentru salariații care-și plătesc singuri abonamente de sport pentru întreținere, prevenire sau terapie, facilitate fiscală care acoperă inclusiv persoanele care se află în întreținerea lor.

Conform Legii 34/2023 în vigoare din 15.01.2023 și care se aplică începând cu veniturile aferente lunii februarie 2023, contravaloarea abonamentelor pentru utilizarea facilităților sportive, în vederea practicării sportului și educației fizice cu scop de întreținere, profilactic sau terapeutic, ce sunt plătite de salariați, este dedusă (limitat) de angajator din baza de calcul a impozitului pe veniturile salariale.

Cu alte cuvinte, contravaloarea abonamentelor în cauză achitată de salariați, în limitele prevăzute de actul normativ, se scade din venitul salarial brut al salariatului atunci când se calculează suma impozabilă din punct de vedere al impozitului pe venit, lucru care va conduce desigur la plata unui impozit pe venit mai mic de către salariat.

În acord cu prevederile actului normativ facilitatea se aplică „în limita echivalentului în lei a 400 euro anual”, chiar dacă abonamentele vizează doar salariatul, salariatul și o altă persoană aflată în întreținerea sa ori doar o persoană întreținută. Totodată legea menționează că „abonamentul vizează serviciifurnizate angajatului și/ sau oricărei persoane aflate în întreținerea sa (…), în limita aceluiași plafon, indiferent de numărul de persoane”, așadar, atâta vreme cât este respectată această limită este de 400 de euro anual, fără a conta dacă de abonament beneficiază o singură persoană sau mai multe.

O altă condiție pentru acordarea acestor facilități fiscale este ca abonamentul să fie la furnizori ale căror activități sunt încadrate la codul CAEN 9311 (activități ale bazelor sportive), la codul CAEN 9312 (activități ale cluburilor sportive) sau la codul CAEN 9313 (activități ale centrelor de fitness).

Iar din moment ce impozitul pe veniturile din salarii este calculat, reținut la sursă, declarat și plătit de angajator, acesta este cel care poate să aplice facilitatea pentru salariații care plătesc singuri abonamente de sport, atâta vreme cât salariații furnizează anumite documente justificative în acest sens.

Prevederile art. 78 alineatul (2) litera a) pct. (v) Cod Fiscal, care tratează deducerea, arată și că: „ (…) Abonamentul vizează servicii furnizate angajatului şi/sau oricărei persoane aflate în întreținerea sa, așa cum este definită la art. 77 alin. (3), în limita aceluiași plafon, indiferent de numărul de persoane.

Mergând la art. 77 alin. (3) Cod Fiscal se poate observa că: „(…)  deducerea personală de bază se acordă pentru persoanele fizice care au un venit lunar brut de până la 2.000 de lei peste nivelul salariului de bază minim brut pe tara garantat în plată aprobat prin hotărâre a Guvernului, în vigoare în luna de realizare a venitului. În situația în care, în cursul aceleiași luni, se utilizează mai multe valori ale salariului minim brut pe ţară, se ia în calcul valoarea cea mai mică a salariului minim brut pe țară.”

Prin urmare, deducerea pentru abonamentul fitness, inclusiv persoane aflate in întreținere se va aplica doar în situația angajatului cu un total venit brut <=5000 lei.

Photo credit freepik.com.

Noutăți

Meniu