Metodologia de autorizare a furnizorilor de formare profesională a fost modificată. Care sunt principalele noutăți?

autorizare a furnizorilor de formare profesională a fost modificată

În data de 27 ianuarie 2023 a fost publicat Ordinul comun nr. 2.228/3.025/2023  care a adus, pentru prima oară în ultimii zece ani, modificări metodologiei de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulților, respectiv Ordinul ministrului muncii nr. 353/2003. Noua metodologie a intrat în vigoare la aceiași data, respectiv 27.01.2023.

O parte dintre modificările conținute de ordinul recent publicat vin să implementeze, de altfel, schimbări aduse mai demult la cadrul principal de reglementare privind formarea profesională a adulților, dat de  OG nr. 129/2000 și normele de aplicare ale acesteia, HG nr. 522/2003.

Astfel, au fost modificate în principal următoarele:

 1. Durata minimă a programelor de formare pentru care se eliberează certificat de calificare:
 1. 180 de ore pentru nivelul 1 de calificare (înainte, 360 de ore);
 2. 360 de ore pentru nivelul 2 de calificare (înainte, 720);
 3. 720 de ore pentru nivelul 3 de calificare (înainte, 1.080);
 4. 080 de ore pentru nivelul 4 de calificare, care era neprevăzut de metodologie.

Limitele precizate mai sus nu se vor aplica formelor speciale de pregătire profesională, așa cum sunt enumerate în normele de aplicare, respectiv:

 • instruire sau experiență practică dobândită la locul de muncă,
 • schimb de experiență,
 • ateliere de lucru,
 • participarea la conferințe, prelegeri, seminare, autoinstruire ori
 • învățarea asistată la calculator.

Totodată, în acord cu prevederile actului normativ, durata programului de formare profesională pentru care se eliberează certificat de absolvire cu recunoaștere națională, este cuprinsă între:

 1. 30-75 ore, pentru programe de tip perfecționare;
 2. 180-300 ore, pentru programe de tip specializare.

2. În privința formatorilor, se clarifică mai bine calitatea acestora, precizându-se că ei trebuie să fie certificați în profilul sau specialitatea corespunzătoare programei de pregătire sau să fie cadre didactice în profilul sau specialitatea corespunzătoare programei de pregătire oferite de furnizorul de formare.

Pregătirea va putea fi făcută însă și cu maiștri–instructori ori instructori/ preparatori formare, certificați în conformitate cu prevederile legale, care au profilul sau specialitatea corespunzătoare programei de pregătire, dar numai pentru programele de formare al căror nivel de calificare este cel mult egal cu nivelul acestora.

 1. Se introduce, totodată, obligația de a avea un minimum de doi formatori.
 2. De asemenea, în cazul formării profesionale care se derulează online, fiecărui participant la program va trebui să i se asigure, de către furnizor, echipamentele necesare desfășurării în condiții optime a programului de formare, dacă acesta declară că nu le deține.

De reținut și că domeniile de activitate şi procedura pentru autorizarea furnizorilor de formare profesională să desfășoare programe de formare profesională a adulților în sistem online sunt stabilite distinct prin Ordinul ministrului muncii şi protecției sociale nr. 1.149/2020 privind stabilirea domeniilor de activitate şi a procedurii pentru autorizarea furnizorilor de formare profesională să desfășoare programe de formare profesională a adulților în sistem on-line, cu modificările şi completările ulterioare.

autorizare a furnizorilor de formare profesională

 1. Metodologia a fost completată, de asemenea, cu posibilitatea depunerii cererilor de autorizare online.
 2. Ordinul detaliază, de asemenea, și Procedura de reînnoire a autorizațiilor furnizorilor de formare profesională, precum și monitorizarea furnizorilor.

Sursa foto freepik.com

Meniu