Recomandări specifice fiecărei țări membre UE privind reforma pieței muncii

Uniunea Europeana

Comisia Europeană a publicat recomandările specifice fiecărei țări membre UE privind reforma pieței muncii,  ca parte a programului Europe 2020 Strategy. Recomandările se axează pe competențe: îmbunătățirea acestora și măsuri de abordare a deficitului de competențe. De asemenea, este subliniată nevoia de reformare a sistemelor de protecție socială.

Pe site-ul CE, veți regăsi atât comunicatul de presă, cât și documentul cu recomandări:

Noutăți

Meniu