Legea avertizorilor de integritate nr. 361/2022- Cine poate fi avertizor de integritate și care sunt drepturile acestora?

Legea Whistleblower, publicată în Monitorul Oficial nr. 1218/19.12.2022, a intrat în vigoare la 22 decembrie 2022, impunând într-o primă fază obligații noi pentru marii angajatori.

Aceasta transpune, cu o întârziere de 1 an, prevederile Directivei europene 1.937/2019. Obiectivul Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public este să înlesnească raportările avertizorilor cu privire la încălcarea legislației în cadrul entităților private, dar și încălcările din cadrul autorităților și instituțiilor publice sau altor persoane juridice de drept public.

Printre măsurile pe care aceasta le impune, amintim obligația pentru companiile private de a crea canale interne de raportare pentru avertizori și proceduri de gestionare a raportărilor. Aceasta se va aplica în etape

 • începând de la intrarea în vigoare a legii (22 decembrie 2022) pentru cei care au de la 250 de angajați în sus și
 • din 17 decembrie 2023 cele care au între 50 – 249 de salariați.

Cine poate fi avertizor de integritate?

Așa cum precizam anterior Legea 361/2022 oferă protecție persoanelor care raportează încălcări ale legii, care s-au produs sau care sunt susceptibile să se producă, în cadrul autorităților, instituțiilor publice, precum și în cadrul entităților juridice private. Pot avea calitatea de avertizori de integritate nu doar angajații care fac raportări, ci și diverși terți precum candidații în procesul de recrutare sau persoanele fizice independente, care nu au un raport de muncă încheiat cu entitatea cu privire la care se face raportarea.

Legea nr. 361/2022 arata la articolul 2 că:

(1) Prezenta lege se aplică persoanelor care efectuează raportări și care au obținut informațiile referitoare la încălcări ale legii, într-un context profesional. În categoria acestor persoane intră, cel puțin, următoarele:

 1. lucrătorii;
 2. persoanele care desfășoară o activitate independentă, în înțelesul art. 49 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;
 3. acționarii și persoanele care fac parte din organul de administrare, de conducere sau de supraveghere al unei întreprinderi, inclusiv membrii neexecutivi ai consiliului de administrație, precum și voluntarii și stagiarii remunerați sau neremunerați;
 4. orice persoană care lucrează sub supravegherea și conducerea persoanei fizice sau juridice cu care s-a încheiat contractul, a subcontractanților și a furnizorilor acesteia.

(2) Prezenta lege se aplică și persoanelor ale căror raporturi de muncă nu au început încă și care efectuează raportări prin intermediul canalelor de raportare interne sau externe sau divulgă public informații privind încălcări ale legii obținute în timpul procesului de recrutare sau altor negocieri precontractuale sau în cazul în care raportul de muncă sau raportul de serviciu a încetat.

(3) Prezenta lege se aplică, de asemenea, persoanelor care raportează sau dezvăluie public informații privind încălcări ale legii în mod anonim.

Care sunt drepturile avertizorilor de integritate?

În acord cu Directiva europeană 1.937/2019avertizorii de integritate sunt persoanele care efectuează raportări și care au obținut informații referitoare la încălcări ale legii într-un context profesional, iar aceștia beneficiază de două drepturi importante:

 1. dreptul de a fi protejați împotriva represaliilor și
 2. dreptul la confidențialitate atunci când fac raportări.

Avertizorii trebuie să beneficieze de aceste drepturi în momentul în care fac o raportare, indiferent dacă o fac prin procedura internă sau prin cea externă, respectiv raportarea la anumite autorități publice, sau în spațiul public, care, de cele mai multe ori, este prezentat de jurnaliști.

În afară de avertizori, legea menționează la Art. 3, punctul 8 și facilitatorul, respectiv „persoana fizică ce asistă avertizorul în interes public în procesul de raportare într-un context profesional și a cărui asistență trebuie să fie confidențială”.

Măsurile de protecție, sprijin și reparatorii sunt aplicabile conform prevederilor legii:

 1. facilitatorilor;
 2. persoanelor terțe care au legături cu avertizorul în interes public și care ar putea să sufere represalii într-un context profesional, cum ar fi colegi sau rude ale acestuia;
 3. persoanelor juridice deținute de către avertizorul în interes public sau pentru care avertizorul în interes public lucrează sau cu care are alte tipuri de legături într-un context profesional;
 4. avertizorului în interes public care, în mod anonim, a raportat sau a divulgat public informații referitoare la încălcări, dar este ulterior identificat și suferă represalii;
 5. avertizorului în interes public care efectuează raportări către instituțiile, organele, oficiile sau agențiile competente ale Uniunii Europene.

Photo credit freepik.

Noutăți

Meniu