Modificările aduse procedurii de acordare a facilităților fiscale pentru domeniul agroalimentar prin Ordinul Finanțelor 2.043/2023

Ministerul Finanțelor a introdus recent noi clarificări în procedura de acordare a facilităților fiscale pentru domeniul agroalimentar, conform unui ordin oficializat recent.

Ordinul Finanțelor 2.043/2023 vizează modificarea procedurii de acordare a facilităților fiscale în agroalimentar și este în vigoare începând cu 4 iulie 2023. Facilitățile fiscale, existente și până în prezent, constau în principal în reducerea taxelor salariale.

Modificări aduse pentru domeniul agroalimentar

În ceea ce privește noile clarificări, sunt abordate  următoarele aspecte:

  • Se introduce precizarea clară că veniturile supuse reducerii taxelor salariale trebuie să fie obținute în baza unui „contract individual de muncă”;
  • Se aduc clarificări necesare în practică referitoare la noțiunea de angajator, incluzând entitățile fără personalitate juridică care desfășoară activități în domeniul agroalimentar și îndeplinesc condițiile de acordare a facilităților și pot încheia contracte individuale de muncă conform legii.
  • Se explică sintagma „producția realizată și nefacturată”.
  • Se clarifică regulile privind calculul cifrei de afaceri, precizând că veniturile obținute din vânzarea produselor, inclusiv prin intermediul unităților proprii de desfacere, sunt luate în considerare în determinarea cifrei de afaceri realizate efectiv în domeniul agroalimentar.
  • Se reglementează faptul că veniturile provenite din comercializarea produselor achiziționate de la membrii proprii, în scopul revânzării, de către grupurile și organizațiile de producători și de cooperativele agricole sunt luate în calcul la determinarea cifrei de afaceri realizate efectiv de către aceste entități.
  • Se fac corelări cu modificările aduse de Ordonanța de Urgență 16/2022, care stipulează acordarea facilităților doar persoanelor fizice care obțin venituri din salarii și asimilate salariilor în baza contractelor individuale de muncă. De asemenea, se modifică plafonul până la care se acordă facilitățile, reducându-se de la 30.000 lei lunar la 10.000 lei lunar.

Aceste ajustări în procedura de acordare a facilităților din domeniul agroalimentar au fost implementate în urma modificărilor aduse și procedurii de facilități din construcții, care au intrat în vigoare cu o zi înainte, respectiv începând cu 3 iulie 2023.

Sursa foto freepik.com

Noutăți

Meniu