Protecția împotriva riscurilor chimice la locul de muncă: noi reglementări în vigoare

Protecția împotriva riscurilor chimice

Începând de luni, 11 martie 2024 , Normele de sănătate și securitate în muncă (SSM) din România aprobate prin HG 1093/2006 fac un pas major înainte pentru a asigura un mediu de lucru mai sigur pentru angajați, prin actualizarea și extinderea protecției împotriva expunerii la agenți cancerigeni, mutageni și substanțe chimice periculoase. Aceste schimbări sunt rezultatul adoptării Hotărârii de Guvern nr. 179/2024 intrata in vigoare la 11.03.2024, care transpune în legislația națională prevederile Directivei (UE) 2022/431 si care modifica HG 1093/2006 prin care au fost aprobate Normele de sănătate și securitate în muncă (SSM) din România. 

CUPRINS

Contextul european

Europa se confruntă cu o realitate alarmantă: cancerul reprezintă principala cauză a deceselor legate de locul de muncă, cu un procent de 52% din totalul deceselor anuale. Această statistică pune o presiune enormă asupra autorităților și a organizațiilor pentru a identifica și implementa soluții eficiente în lupta împotriva cancerului profesional. În acest sens, Comisia Europeană a lansat propuneri legislative care vizează reducerea expunerii profesionale la substanțe periculoase.

 Noutățile aduse de HG nr. 179/2024

Protecția împotriva riscurilor chimice  Noutățile aduse de HG nr. 179/2024
Protecția împotriva riscurilor chimice  Noutățile aduse de HG nr. 179/2024

Extinderea domeniului de aplicare

Principala noutate a HG nr. 179/2024 este extinderea domeniului său de aplicare pentru a include și substanțele toxice pentru reproducere, oferind astfel o protecție mai amplă lucrătorilor.

Introducerea definițiilor și valorilor-limită

O altă modificare semnificativă este introducerea definițiilor clare pentru substanțe toxice pentru reproducere, valori-limită specifice, precum și reglementări pentru substanțele fără valoare-prag. Aceasta implică o mai bună înțelegere și gestionare a riscurilor asociate cu aceste substanțe.

Instruirea și monitorizarea lucrătorilor

Modificările prevăd instruirea specifică pentru lucrătorii din domeniul medical expuși la aceste substanțe periculoase și introduc cerința monitorizării biologice, asigurând astfel o supraveghere mai atentă a stării de sănătate a angajaților.

Păstrarea documentației

O altă prevedere se referă la perioada obligatorie de păstrare a listelor lucrătorilor expuși și a dosarelor medicale, consolidând astfel baza de date pentru un management eficient al riscurilor.

Impactul și implementarea noilor reglementări

Modificările aduse prin HG nr. 1218/2006 afectează în mod specific Anexa nr. 1, prin actualizarea liniilor care corespund pozițiilor 15, 48, 87, 97, 276, 373, 401, 408 și 469. Aceste actualizări vizează revizuirea valorilor-limită pentru expunerea profesională, clasificarea agenților chimici implicați și definirea perioadelor de tranziție adecvate. În plus, se adaugă în nota anexei două referințe specifice privind tipurile de fracții de nichel măsurate. Pe de altă parte, Anexa nr. 2 suferă modificări atât la nivelul titlului, cât și la punctul 1, actualizând valorile-limită biologice și intensificând măsurile de monitorizare a sănătății lucrătorilor, care sunt expuși la plumb și la compușii săi ionici.

Referitor la contextul mai larg, statisticile europene evidențiază o realitate îngrijorătoare: cancerul constituie principala cauză de deces în rândul deceselor asociate cu locul de muncă în Uniunea Europeană, reprezentând 52% din totalul anual, în contrast cu 24% atribuite bolilor circulatorii, 22% altor afecțiuni și doar 2% vătămărilor, conform datelor ministeriale.

Modificările actuale incluse în HG-ul menționat impun necesitatea de a aduce amendamente și HG nr. 355/2007. Aceasta include adăugarea în fișa de evaluare a riscurilor profesionale a noii categorii de risc – expunerea la substanțe toxice pentru reproducere fiind necesară includerea detaliilor specifice pentru monitorizarea sănătății persoanelor expuse, conform articolului 14, alineatul (4) din Directiva (UE) 2022/431, precum și stabilirea cerințelor și procedurilor de raportare către autoritatea competentă, în conformitate cu articolul 14, alineatul (8) din aceeași directivă. De asemenea, va fi necesar să fie specificată durata minimă pentru păstrarea dosarelor medicale, potrivit articolului 15, alineatul (1) din Directiva (UE) 2022/431.

În plus, devine esențială formarea medicilor de medicină muncii responsabili de supravegherea medicală a lucrătorilor expuși, printr-o metodologie oficializată prin ordinul ministrului sănătății.

Photo credit freepik.com

Noutăți

Meniu